O udruzi

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 101. BRIGADE ZNG-A/HV-A, ZAGREB –SUSEDGRAD (skraćeni naziv: UHBDR 101. BR  ZNG-A/HV-A, ZAGREB – SUSEDGRAD) je oblik slobodnog, dragovoljnog i izvanstranačkog udruživanja branitelja 101. brigade ZNG-a/HV-a – veterana Domovinskog rata i njihovih obitelji, kao i ostalih sudionika Domovinskog rata i građana RH, poradi zaštite prava i ostvarivanje svojih interesa u području branitelji i stradalnici.

Prema Statutu kojega je Skupština Udruge donijela 18. ožujka 2015.na osnovi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.), Udruga djeluje na teritoriju Grada Zagreba, u cilju: zaštite prava, ostvarivanje interesa i brige o hrvatskim braniteljima – veteranima Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te zaštite, očuvanje i promicanje digniteta slavne junačke 101. brigade ZNG-a/HV-a i Domovinskog rata. Sukladno ciljevima djeluje na području branitelji i stradalnici, u kojem Udruga ostvaruje djelatnosti od interesa za branitelje – veterane Domovinskog rata:

  1. Trajno sjećanje na poginule pripadnike brigade, koji su svoje živote podarili Domovini i ugradili ih u temelje samostalne i neovisne Republike Hrvatske.
  2. Očuvanje moralnog digniteta hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, koji su sudjelovali u obrani njezinog suvereniteta.
  3. Promicanje vrednota o Domovinskom ratu i doprinosa 101. brigade ZNG-a/HV-a pobjedi u Domovinskom ratu, obrani Domovine i u stvaranju samostalne, slobodne i suverene države Hrvatske.
  4. Poučavanje mladih o Domovinskom ratu i realiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim školama.
  5. Obilježavanje državnih blagdana i znakovitih obljetnica  iz Domovinskog rata.
  6. Promidžba djelatnosti Udruge.
  7. Ostale djelatnosti iz članka 12. Statuta (vidjeti: na vrhu kliknite u prozor preglednika O Udruzi – Statut).

Likvidator Udruge:

Zakon o udrugama (u članku 50.) uvodi instituciju likvidatora udruge (što je novina) i udruge obvezuje da u Statut ugrade odredbe o likvidatoru, imenovati ga na Skupštini udruge i upisati u Registar udruga.

Skupština Udruge na svojoj sjednici od 1. ožujka 2017. na osobni zahtjev razriješila je Stjepana Balabanda dužnosti likvidatora Udruge. Za likvidatora Udruge imenovala je Darka Spasojevića, s obvezom da kao likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije Udruge. Podaci o likvidatoru upisani su u Registar udruga. Otvaranjem likvidacijskog postupka, u Registar udruga imenovanog likvidatora se upisuje kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge (i time se predsjedniku Udruge oduzima pravo zastupanja) do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga, sukladno Statutu Udruge i zakonu.

Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge

Udrugu u pravnom prometu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge Sergije Dražić, sukladno zakonu te ovlastima i obvezama iz Statuta.

Mobitel: +385 92 10 46 319
E-mail: sergije.drazic@gmail.com

Likvidator Udruge

Darko Spasojević
Mobitel.: +385 91 94 05 923
E-mail: darkospasojevic00@gmail.com

Podaci o Udruzi

Udruga je osnovana 10. srpnja 2009. i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 21007052.

Neprofitna je pravna osoba i upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske – RNO broj: 0142957.

Matični broj: 02553007
OIB: 12355275165
Žiro račun Udruge (otvoren je kod Zagrebačke banke) :  2360000 – 1102103925
Uplate na: IBAN:  HR3623600001102103925
*(Model HR67. Poziv na br. – upisati OIB Platitelja)*

VRH