Povijest udruge

U isto vrijeme s povećanjem broja dana u obnašanju bojnih zadaća brigade na bojišnici te stradavanju i obolijevanju njezinih pripadnika, narastaju i potrebe za rješavanjem statusa obitelji poginulih i nestalih, te stradalih i oboljelih branitelja, ali i za rješavanjem statusa hrvatskih branitelja u cjelini. Pojavom specifičnih problema i zahtjeva branitelja – pripadnika brigade za njihovim rješavanjem, u 101. brigadi HV-a se počelo razmišljati o adekvatnom odgovoru i izazovu uvjeta i posljedica suvremenog ratovanja. Bilo je nužno osmisliti organizirati i u samom začetku njihovih problema žurno djelovati u smjeru: osiguravanja i pružanja adekvatne pomoći braniteljima i njihovim obiteljima, ali i u osmišljavanju prijedloga za donošenjem adekvatne i specifične normativno – zakonske regulative statusa branitelja i njihovih obitelji.

Takvom promišljanju pridružio se i dr. sc. Milan Galović, pomoćnik zapovjednika Zapovjedništva obrane grada Zagreba za IPD prigodom obilaska postrojba brigade na istočnoslavonskom bojištu u svibnju 1992. godine. Iznio je neka iskustva veteranskih organizacija zapadnih demokratskih zemalja i predložio da se na razini grada Zagreba osnuje Udruga veterana Domovinskog rata, dragovoljnim pristupom pripadnika brigada, u kojoj bi svaka sudjelovala putem svojih predstavnika. Ovu ideju podržalo je i pristupnice potpisalo preko 700 pripadnika brigade. Time su postali suosnivači Udruge u koju su delegirali Biserku Pavešić i Stjepana Bratkovića.

Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata grada Zagreba, kao jedna od prvih[1] osnovana je u Zagrebu krajem 1992., a za predsjednika je izabran dr. sc. Milan Galović. Za vrijeme Domovinskog rata u ovoj Udruzi bilo je preko 1000 članova iz 101. brigade HV-a. Temeljna djelatnost bila joj je da hrvatskim braniteljima – veteranima i njihovim obiteljima pomogne u lakšem svladavanju brojnih problema, rješavanju statusnih pitanja, obilasku i obilježavanju mjesta stradavanja branitelja, čuvanju uspomena i promicanju rezultata zagrebačkih brigada ostvarenih u Domovinskom ratu te u zaštiti digniteta Domovinskog rata. Udruga je osnovala, među ostalima i Centar za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (unutar kojega su djelovale: pravna, socijalna, psihološka, humanitarna i služba za kulturne i športske aktivnosti i dr.), Fond „Veterani za veterane“ i dr. U njima usluge i veteranima 101. brigade HV-a pružali su vrlo ljubazni i stručni aktivisti (jedan broj i sami veterani). Svojim višegodišnjim učinkovitim djelovanjem, posebice tijekom Domovinskog rata, uvažavana je od institucija vlasti i omasovljavana sve brojnijim članstvom, te je 1997. s preko 18000 veterana, primljena u Svjetsku veteransku organizaciju.

Masovnost i sve veći zahtjevi za ostvarivanjem ciljeva i djelatnosti Udruge, nametnuli su njezino prestrukturiranje. U gradu Zagrebu Udruga je prestrukturirana u Podružnicu UHVDR –a RH, a u svakoj od 17 gradskih četvrti (na području Susedgrada: 13. četvrt – Stenjevec i 14. Podsused – Vrapče) osnovan je ogranak. Ogranak je imao više klubova (pa i 101. brigade HV-a), kao oblik najmasovnijeg organiziranja veterana, ovisno o pripadnosti postrojbi, mjestu stanovanja ili zaposlenja.

Slijedom odlične suradnje Udruge veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske i GS HV-a, zapovjedništvima ratnih postrojba, pa tako i Zapovjedništvu 101. brigade HV-a naloženo je u prosincu 1997. da inicira osnivanje Kluba veterana 101. brigade. Zapovjednik brigade pukovnik Dražen Bartolac 10. prosinca 1997. sazvao je prvu sjednicu Inicijativnog odbora za osnivanje Udruge – Kluba veterana 101. br HV-a i predsjedao joj, kojoj su nazočili: iz Zapovjedništva brigade – Darko Spasojević, Sulejman Tatarević i Perković (ORMOB), te veterani brigade: Marko Bijelić, Stjepan Bratković, Ivan Cukina, Ivica Hrnčić, Tomislav Pavić i Krunoslav Samošćanec. Zaključeno je da T. Pavić, S. Bratković i I. Hrnčić pripreme sve materijale za osnivanje Kluba. Na nekoliko idućih proširenih sjednica Inicijativnog odbora, kojima je predsjedao pukovnik Dražen Bartolac, obavljene su pripreme i prihvaćena dokumentacija za osnivanje, te je za 24. veljače 1998. sazvan Osnivački Sabor Kluba.

Klub udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 101. brigade HV-a osnovan je¾ većinom glasova nazočnih članova Sabora, 24. veljače 1998., kao niža instanca – organizacijski oblik Ogranka veterana Domovinskog rata gradske četvrti Podsused – Vrapče. Jozo Petrašević, višegodišnji ratni zapovjednik brigade, izabran je za predsjednika Kluba (ujedno i Središnjeg odbora), a Stjepan Bratković za dopredsjednika. U Središnji odbor izabrani su: Drinko Baličević, Marko Bijelić, Ivan Cukina, Stjepan Filipović, Ivan Jurilj, Stipe Madunović, Ivo Mlinar, Stjepan Puh, Stjepan Puškar, Ante Radalj, Siniša Ratković, Krunoslav Samoščanec i Darko Spasojević. Na prijedlog predsjednika Kluba, članovi Središnjeg odbora za tajnika Kluba izabrali su Tomislava Pavića. U Nadzorni odbor izabrani su: Ivan Godinić (za predsjednika), Boris Barbarić, Krunoslav Bule, Damir Kušan i Luka Živko. U Sud časti izabrani su: Darko Letinčić (za predsjednika), Petar Antunović, Zdravko Horvat, Darko Matijević i Sulejman Tatarević. Novoosnovani Klub, nakon što je donio potrebita dokumenta za osnivanje, izabrao Tijela Kluba, utvrdio Program rada za mandatno razdoblje, na prijedlog Ivana Bevande – predsjednika Kriznog stožera Susedgrada (ratne 1991.) donio je i Odluku da se pokrene inicijativa i Park, u kojem je dočekana junačka 101. br HV-a po povratku iz pobjedničke operacije Oluja (14. 8. 1995.), preimenuje u Park 101. brigade HV-a[2], u znak zahvalnosti pripadnicima brigade i trajnu uspomenu na ratna postignuća brigade. Težište rada veterana i djelovanje Kluba, bilo je na: očuvanju uspomena na djela pripadnika brigade u ratu; obilježavanju i obilasku mjesta stradavanja pripadnika brigade; promicanju ratnih rezultata i doprinosa brigade hrvatskoj vojnoj povijesti, vojnoj vještini i ratnoj tradiciji; brizi o hrvatskim braniteljima – veteranima i članovima njihovih obitelji; društveno – kulturnim i sportsko – rekreacijskim aktivnostima i dr. U velikoj mjeri djelovanju Kluba pridonijeli su: HVIDRA Susedgrad, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Susedgrada i Grada Zagreba, te Gradske četvrti:  Podsused – Vrapče i Stenjevec, sa svojim mjesnim odborima.

Klub je pod predsjedanjem Joze Petraševića, a potom Stjepana Bratkovića,  sve teže i teže djelovao do 2009. godine, u prostorijama Mjesnog odbora Gajnice, Argentinska 5, jer za stalni radni prostor i potrebita financijska sredstva za rad nije se uspio izboriti. Financiranje djelatnosti Kluba bilo je centralizirano, sponzora sve manje, osipanje i pasivnost članstva i sl. – dakle, neodrživo i nedostatno za osnovne djelatnosti Kluba. Kako su mnogi branitelji ostvarivali prava koja im pripadaju tako se njihova aktivnost u Klubu smanjivala, pa je došlo do smanjenja broja članova a time i prihoda od članarine. Takav slijed događanja, umnogome je onemogućavao izvršavanje statutarnih obveza Kluba, te se pristupilo razdruživanju i osnivanju samostalne Udruge, kao pravnog subjekta. U to vrijeme klubovi zagrebačkih brigada su se također razdružili ili bili u fazi razdruživanja.

 

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 101. brigade Susedgrad osnovana je 10. srpnja 2009. na inicijativu članova Kluba 101. brigade HV-a (pod predsjedanjem Stjepana Bratkovića) i Joze Petraševića, zapovjednika brigade s najdužim stažem. Usvojen je Statut, izabrana su Tijela Udruge, te je donesen Program rada Udruge. U Upravni odbor izabrani su: Stjepan Bratković – predsjednik, Ahmet Puškar i Dobromir Radušić – dopredsjednici, Stjepan Balaband – tajnik, te članovi: Ivan Jurilj, Stipe Madunović, Željko Pulek, Miroslav Starčević, Vladimir Šavor, Josip Verunica i Zdravko Žinić. U Nadzorni odbor izabrani su: Marijan Bučar, Ivan Kurjan i Ivan Šoštarić, a u Sud časti: Ivan  Kupres, Ivan Lažeta i Goran Premec. I ovoga puta Gradska četvrt Podsused – Vrapče, posebice Mjesni odbor Gajnice i nadalje je svoj prostor na adresi Gajnice, Argentinska 5, odobrio na korištenje Udruzi jedanput tjedno.

Udruzi su pristupila 143 veterana brigade, premalo u odnosu na broj pripadnika brigade tijekom Domovinskog rata. Usprkos tome, od samog starta Tijela Udruge poticala su djelovanje članova u ostvarivanju vrlo ambicioznih ciljeva, djelatnosti i projekata:

1)      Očuvanje i promicanje uspomena na ime i djela slavne, legendarne i junačke 101. brigade ZNG-a/HV-a u Domovinskom ratu, a posebno trajno sjećanje na poginule pripadnike brigade, koji su svoje živote podarili Domovini i ugradili ih u temelje samostalne i neovisne Republike Hrvatske,

2)      Poticanje adekvatnog vrednovanja postignuća 101. brigade ZNG-a/HV-a u Domovinskom ratu i njezinog doprinosa hrvatskoj ratničkoj vještini i hrvatskoj vojnoj tradiciji,

3)      Zaštita digniteta i promicanje vrednota Domovinskog rata,

4)      Upoznavanje šire javnosti osobito djece i mladih s bojnim djelovanjem brigade,

5)      Obilježavanje trajnim obilježjima mjesta pogibije pripadnika 101. brigade HV-a, obilazak, odavanje počasti i redovito održavanje spomen-obilježja,

6)      Prikupljanje govornih i pisanih djela, fotografija, zapisa veterana o ratnim događanjima tijekom ratnog  puta brigade, selekcioniranje, objavljivanje i predstavljanje javnosti,

7)      Briga o veteranima – članovima Udruge, obitelji poginulih pripadnika i članova Udruge,

8)      Organiziranje i sudjelovanje u društvenim, kulturnim, sportskim i drugim druženjima i natjecanjima veterana Domovinskog rata,

9)      Animiranje veterana, posebice pripadnika 101. brigade ZNG-a/HV-a za vrijeme Domovinskog rata, za učlanjenjem u Udrugu i djelovanjem u realizaciji njezinih ciljeva i djelatnosti, i dr.

U suradnji s institucijama vlasti i udrugama prema mjestima stradavanja pripadnika brigade, članovi Udruge 101. brigade sudjelovali su u pripremi, uređivanju i otkrivanju spomen-obilježja poginulim braniteljima. Angažmanom povjerenstva Udruge brigade za brigu o spomen obilježjima poginulim pripadnicima, na čelu s Ahmetom Puškarom (dopredsjednikom Udruge), u suradnji s načelnicima općina:

a)      Antunovac Ivanom Anušićem  uređena je i otvorena Spomen kapelica (2010) te je završeno i u 2011. otkriveno spomen obilježje (spomenik) u Ivanovcu,

b)      Ernestinovo Matijom Greifom i Vladislavci Nedjeljkom Radićem u 2011. dograđen je i uređen spomenik u Paulin Dvoru, kojega je podigla Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata 2003. god.,

c)      U suradnji s Gradskom četvrti Stenjevec i Gradom Zagrebom u naselju Špansko – Oranice imenovan je Trg 101. brigade i Ulica Miroslava Milića, a u 2011. na Trgu 101. brigade, otkriveno je spomen obilježje brigadi (fontana),

d)     U suradnji s MO Komarevo i Vitomirom Jendrićkom, predsjednikom Temeljnog ogranka UHDDR-a Mato Barić – Komarevo, uređen je i otkriven (u 2012.) spomenik u Komarevu, iako je na inicijativu Marka Bijelića i Ivana Cukine, u neposrednoj blizini stradavanja pripadnika brigade u Oluji, 2. studenog 1996. podignut spomen-križ.

Osim navedenoga, težišna aktivnost Udruge bila je na pripremi i obilježavanju 20. obljetnice 101. brigade ZNG-a (2011.).Realizirane su sljedeće programske aktivnosti:

a)      Održana su sportska natjecanja: u malonogometnom turniru, na kojem je sudjelovalo osam ekipa iz škola s područja gradskih četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec, na školskom igralištu OŠ „Grofa Janka Draškovića“, pod stručnim vodstvom Željka Ledinšćaka, profesora tjelesnog odgoja; u nogometu, boćanju, stolnom tenisu, visećoj kuglani, šahu i elektroničkom pikadu, pod vodstvom Josipa Verunice, člana Upravnog odbora Udruge. Sudjelovali su: ekipe HVIDR-a Varaždin i Susedgrad, Udruga SJP Poskoci–Zadar, boćarski klubovi Pakovo Selo, Visočani, Otkos–10, 159. brigade, Varaždina i Španskog te veteranski nogometni klubovi Podsused, Vrapče, Gajnice, Špansko i Udruge 101. brigade HV-a, sveukupno preko 300 sudionika.

b)      U nazočnosti obitelji poginulih i nestalih branitelja, HRVI, predstavnika Gradske uprave grada Zagreba, vijećnika gradskih četvrti Stenjevec i Podsused–Vrapče, pripadnika 101. brigade ZNG-a/HV-a i mnogobrojnih građana, na Trgu 101. brigade u naselju Špansko– Oranice otkriveno je spomen obilježje (fontana) stoprvoj brigadi, a u svim crkvama na području Susedgrada služene su mise za poginule branitelje iz 101. i Susedgrada.

c)      Centralna proslava održana je 17. rujna, prijemom zapovjednika brigade, članova obitelji poginulih i nestalih, te članova Udruge kod predsjednika RH, dr. sc. Ive Josipovića, i svečanom akademijom u dvorani „Sutinska vrela“ u Podsusedu, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Vlade RH, gospođe Jadranke Kosor. Svi nazočni mogli su na štandovima ispred dvorane pogledati i uživati u slavonskim delicijama Vladislavčana, Punitovčana, Ernestinovčana, Laslovčana i Antunovčana, a u predvorju dvorane pogledati foto-izložbu ratnog puta brigade i izvatke iz novina o brigadi tijekom Domovinskog rata.Izveden je glazbeno-zabavni program, kojeg je vodila Leidi Oreb, a nastupali brojni glazbenici, zborovi i sastavi, kvartet Gubec, Zbor Panus Angelikus i Gabi Novak. Program su obogatili rasplesani Slavonci članovi KUD-ova: „Šandor Petefi“ iz Laslova, „Braća Banas“ iz Josipovca i „Dukat“ iz Vladislavaca, u pratnji tamburaškog orkestra „Slavonski san“, i dr.

Nakon osnivanja, Udruga je pokrenula i realizirala i dva velika pisana projekta:

1)       Izdavanje Monografije o 101. brigadi ZNG-a/HV-a i

2)       Izdavanje Zbornika izabranih literarnih i likovnih radova učenika osnovnih škola zagrebačkih gradskih četvrti Podsused – Vrapče i Stenjevec, s tematikom očuvanje uspomena na Domovinski rat edukacijom mladih.

Na projektu izdavanja monografije 101. BRIGADA ZNG-A/HV-A, višegodišnje ideje pripadnika brigade i jedne od prioritetnih zadaća novoosnovane Udruge,  Upravni odbor je odmah započeo s pripremama i 4. svibnja 2010. imenovao Uređivački odbor u sastavu: Miro Andrić (urednik), Stjepan Balaband (tajnik), Stjepan Bratković, Ivica Hrnčić, Franko Križman, Jozo Petrašević, Ahmet Puškar, Stjepan Puškar, Ante Radalj (predsjednik) i Mate Rupić. Nakon provedenog natječaja o izboru autora, na prijedlog Uređivačkog odbora, Upravni odbor Udruge 5. rujna 2010. potvrdio je izbor Ivana Brigovića, prof., i Ivana Radoša, prof., iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koji se u redovnoj djelatnosti bave sličnom tematikom. Timu se za pripremu i izdavanje Monografije pridružuje i Tomislav Pavić sa svojim prijedlozima i pisanim prilozima te ga je, na prijedlog Uređivačkog odbora, Upravni odbor Udruge 7. prosinca 2011. imenovao za redaktora Monografije. Udruga je Monografiju izdala u siječnju 2013., koju je lektorirala Julija Barunčić Pletikosić, prof., a recenzirali: general zbora mr. sc. Josip Lucić, dr. sc. Davor Marijan i dr. sc. Ante Nazor.

Drugi projekt Udruge Očuvanje uspomene na Domovinski rat - izbor i tiskanje Zbornika najboljih literarnih i likovnih djela učenika osnovnih škola zagrebačkih gradskih četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec, pod naslovom Ne želim rat nikad više!, bio je pripremljen za tisak u 2011. god. – u povodu 20. obljetnice osnutka 101. brigade ZNG-a/HV-a, otisnut je u lipnju 2012., u 400 primjeraka. Priredili su ga: Biserka Goleš Glasnović, profesorica hrvatskog jezika, Mirjana Knežević, profesorica hrvatskog jezika, Zoran Šutić, profesor sociologije i kroatologije,  Dobromir Radušić (dopredsjednik Udruge) i Zlatko Rebernjak. Predsjednik povjerenstva za izbor likovnih radova: Žarko Kozina, profesor likovne kulture. Lektorirala Zlata Begović, prof. Korice riješio i oblikovao Zlatko Rebernjak.

U 2013. (6. ožujka) na izbornoj sjednici Zbor Udruge izabrao je, na mandat od 4 godine, sljedeće članove: Ahmeta Puškara – za predsjednika Udruge (ujedno i predsjednika Upravnog odbora Udruge), Ivana Jurilja – za dopredsjednika Udruge (ujedno i dopredsjednika Upravnog odbora Udruge), a za članove: Stipu Madunovića, Božidara Čebrajeca, Ivana Kupresa, Željka Puleka, Darka Spasojevića, Vladimira Šavora, Josipa Verunicu i Anđelka Vrbanovića. U Nadzorni odbor izabrani su: Darko Letinčić – za predsjednika, Željko Piščetek i Damir Štimac – za članove, a u Sud časti: Ivan Lažeta – za predsjednika, Stjepan Bratković i Ivan Šoštarić – za članove. Na prvoj sjednici Upravni odbor na prijedlog predsjednika Ahmeta Puškara izabrao je Stjepana Balabanda – za tajnika Udruge u tijeku mandatnog razdoblja. Udruga nastavlja kontinuitet ostvarivanja statutarnih ciljeva i djelatnosti, s težištem na aktualiziranje mrežne stranice Udruge i snimanju dokumentarnog filma o 101. br ZNG-a/HV-a. Upravni odbor u Povjerenstvo za mrežnu stranicu Udruge imenovalo je: Tomislava Pavića – za glavnog urednika, te Ahmeta Puškara, Stjepana Balabanda, Roberta Kučinca i Vladimira Šavora – za članove, a za operatera izabrao Creattica Digital Media j.d.o.o. Povjerenstvo i operater osmislili su novi izgled mrežne stranice, uvažavajući iskustva prethodnog operatera Hrvoja Šavora i potreba redovitog informiranja članova Udruge s tendencijom stalne nadogradnje.

 

U skladu s društvenom intencijom da su branitelji obranili Hrvatsku, a nakon DR-a postaju veterani, razmatran je prijedlog izmjene Statuta u Udrugu veterana. No, članovi Zbora Udruge nisu prihvatili taj prijedlog i donijeli su novi Statut, koji detaljnije razrađuje odrednice postojećega. Od 1. travnja 2014. djeluje pod nazivom: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 101. brigade ZNG-a/HV-a, Zagreb – Susedgrad. Kako je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o Udrugama, Skupština Udruge 18. ožujka 2015. donijela je novi Statut – usklađen sa Zakonom (vidjeti: na vrhu kliknite u prozor preglednika O Udruzi – Statut, Poslovnik i dalje…). Skupština je prihvatila i prijedloge za razrješenjem i imenovanjem, te nastavlja djelovati sa sljedećim članovima Tijela Udruge: a) Upravni odbor: Ahmet Puškar – predsjednik Udruge (ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruge), Stipe Madunović – dopredsjednik Udruge (ujedno i dopredsjednik Upravnog odbora Udruge), te članovi: Stjepan Balaband (tajnik Udruge), Vladimir Šavor, Anđelko Vrbanović, Darko Spasojević, Božidar Čebrajec, Dragan Dukmenić i Željko Pulek; b) Nadzorni odbor: Željko Piščetek (predsjednik), a Željko Ilić i Dragan Lončar članovi; c) Sud časti: Ivan Lažeta (predsjednik), a Stjepan Bratković i Ivan Šoštarić članovi.

Upravni odbor Udruge za 2015. na natječaj Grada Zagreba i Ministarstva branitelja prijavio je projekte koje je izradio naš član mr. sc. Tomislav Pavić, prof. Prihvaćeno je djelomično financiranje projekta o snimanju dokumentarnog filma (u trajanju do 60 minuta):  ZAGREBAČKA 101. BRIGADA ZNG-a / HV-a  U DOMOVINSKOM RATU, kojega realizira Stručni tim: Tomislav Pavić, Miro Andrić, Robert Kučinac, Stjepan Kolačko, Stjepan i Ivan Balaband, Ahmet Puškar i Vladimir Šavor. Na žalost, sufinanciranjem s 15 % od ukupno potrebitih financijskih sredstava nije moguće realizirati projekt. Stručni tim filma i Upravni odbor Udruge zaključili su da se započne s realizacijom filma i učine dodatni napori u prikupljanju potrebitih financijskih sredstava.

[1] Prva Udruga veterana Domovinskog rata osnovana je 25. ožujka 1992. u Grubišnom polju. Ovaj nadnevak je i Dan Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Na republičkoj razini, pod sloganom Zajedno u ratu – Zajedno u miru!  utemeljena je 30. srpnja 1993. na Osnivačkom saboru u Zagrebu.

[2] Zahvaljujući djelatnicima i tijelima Gradske četvrti Podsused – Vrapče, te institucijama Grada Zagreba parku je dodijeljeno ime PARK 101. BRIGADE.   Smješten je i uređen na području Gradske četvrti Podsused – Vrapče, u neposrednoj blizini Područnog ureda Gradske uprave Susedgrad, između ulica Mahatme Gandhija i Gajnice te Kerestinečkih žrtava i Hrvatskih iseljenika.

VRH