101.BRIGADA HV-a

(PRIKAZ MONOGRAFIJE)

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 101. brigade Susedgrad, u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata – Zagreb, u siječnju 2013. izdala je monografiju 101. BRIGADA HV-a.

Autori Monografije su Ivan Brigović, prof. i Ivan Radoš, prof., djelatnici HMDCDR-a Zagreb i bave se istraživanjem u području Domovinskog rata. Iako mladi povjesničari, objavili su na desetke stručnih i znanstvenih radova, a monografija 101. BRIGADA HV-a im je prvi zahtjevniji, samostalno realizirani, cjeloviti projekt.

Opsežne poslove prikupljanja, razvrstavanja i proučavanja gradiva, provedbe istraživanja i intervjua te pisanja tekstova, izrade priloga i pripremanja Monografije za tisak – autori Ivan Brigović i Ivan Radoš; redaktor Tomislav Pavić; Uređivački odbor na čelu s Antom Radaljem (predsjednikom), Mirom Andrićem (urednikom) i članovima: Stjepanom Balabandom, Stjepanom Bratkovićem, Ivicom Hrnčićem, Frankom Križmanom, Jozom Petraševićem, Ahmetom Puškarom, Stjepanom Puškarom i Matom Rupićem; u suradnji jednog broja članova Udruge – pripadnika brigade, realizirali su za nešto više od godine dana. Brojne fotografije znanih i neznanih pripadnika brigade i prijatelja – ratnih fotografa Marka Perića i Aleksandra Božića, zemljovidi (u pripremi Tomislava Pavića i obradi bojnika Joze Stanića i Borisa Kržića), sheme (u pripremi Tomislava Pavića i obradi Nikole Perića, Blaženke Kržić i Ane Sović) te prilozi i sjećanja pripadnika brigade obogatili su realan prikaz ratnog puta brigade. Posebno su dirljiva stradavanja naših suboraca, kojih se s ponosom sjećamo i njima u vječnu spomen i zahvalnost objavljeni su njihovi životopisi, fotografije, spomenici i spomen obilježja.

Autori i redaktor, vrlo stručnu vojnu tematiku o bojnim djelovanjima brigade i neizbježni suhoparni vojno-stručni jezik bojnih dokumenata, osvježili su izjavama sjećanja pripadnika, koje su potresne, emotivne, iskrene i tople. Na žalost, u tijeku nastanka povjesnice nismo uspjeli prikupiti sjećanja većeg broja pripadnika brigade, a znamo da ih ima i da nisu zapisana.

U Monografiji (na 400 str.) težišno su obrađene dvije tematske cjeline:

  1. RATNI PUT 101. BRIGADE ZNG-a/HV-a i
  2. USPOMENA NA 101. BRIGADU ZNG-a/HV-a,

upotpunjene autentičnim izjavama sjećanja sudionika bojnih djelovanja; zemljovidima (17), shemama (14) i s preko 800 fotografija (ratnim biltenima i isječcima iz tiskovina).

U I. dijelu: RATNI PUT 101. BRIGADE ZNG-a/HV-a, na 263 stranica opisano je:

Osnivanje 101. brigade ZNG-a na području Susedgrada započelo je u travnju 1991., a 11. lipnja 1991. i službeno je formirana, kao jedna od prvih četiriju istovremeno formiranih zagrebačkih pričuvnih brigada ZNG-a (99. Peščenica, 100. Centar i 102. Novi Zagreb). 1. bojna brigade mobilizirana je i djelovala koncem lipnja i početkom srpnja 1991. (u vrijeme agresije JNA na Republiku Sloveniju). Brigada u cjelini mobilizirana je rujna 1991. i odmah po bojnama i satnijama upućena (razbacana) na prve bojne zadaće zagrebačke i zapadnoslavonske bojišnice.

U najkritičnijem razdoblju za obranu Hrvatske, u rujnu 1991. sudjelovala je u obrani Novske (od kada joj se pridodaje i 1. samostalna satnija Podsused) i u opsadi vojarni: „Maršal Tito“ u Zagrebu, Samoboru, Velikoj Gorici, Velikoj Buni i Kerestincu, s ciljem onemogućavanja proboja snaga JNA iz vojarni, ali i sprječavanje prodora snaga JNA s Banovine i njihovog spajanja. Početkom listopada u obrani Lasinja vodila je žestoki boj protiv snaga JNA i pobunjenih Srba.

Koncem listopada brigada je izvela prvi napadni boj na rijeci Kupi kod Pokupskog, nasilno prešla Kupu i iz neposrednog dodira odbacila snage JNA i pobunjenih Srba do 5 km. U suradnji s 10. brigadom TO iz Velike Gorice stvorila je široki mostobran, kojega osiguravaju puna 72 sata. No, na žalost, susjedne postrojbe nisu uspjele prijeći u istovremeni napadni boj niti je nadređeno zapovjedništvo ZNG-a, u ta 3 dana, uspjelo ubaciti svježe snage za produžetak napada.

Brigada je potom, u vrijeme pada Vukovara, prema zapovijedi načelnika GS HV-a, s prve crte zagrebačke bojišnice na rijeci Kupi, kao prva zagrebačka pričuvna brigada ZNG-a (ojačana 3. bojnom 100. brigade ZNG-a i 1. samostalnom satnijom Podsused) prebačena na istočnoslavonsku bojišnicu i sučelila se sa snagama 12. K JNA (novosadskog korpusa) i pobunjenih Srba. Vodila je bojeve u Paulin Dvoru, Ivanovcu i Antunovcu, kojima je zaustavila daljnji napad združenih snaga JNA i pobunjenih Srba na glavnom smjeru. U suradnji sa slavonskim brigadama i 3. brigadom ZNG-a, zaustavila je opću ofenzivu združenih snaga JNA te spriječila presijecanje istočne Slavonije i spajanje sa snagama JNA i pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji, kao i odsijecanje Osijeka. Bojno je djelovala u obrani Osijeka do konca lipnja 1992.

Od srpnja 1992. do srpnja 1995. bila je u pričuvi, pripremala se i uvježbavala za konačno oslobađanje okupiranih područja RH. Povremeno je djelovala na prvoj crti banovinske bojišnice na Letovaničko – Glinskom smjeru.

Pred sam početak Oluje, mobilizirana je i upućena na novi neplanirani smjer napada (bez prethodne pripreme) te učinkovito bojno djelovala na smjeru: Komarevo – Blinjski Kut – Knezovljani – Zrinska Gora (kraj Šamarice, kamo je bilo ZM 39. K SVK) – Trgovi (kraj Dvora) – Kotarani – državna granica RH s RBiH.

Brigada je iz mobilizacijskog razvoja ukinuta 2001. godine.

U deset godina postojanja Stoprvu je snažilo 7225 pripadnika, od kojih trinaest pripadnica. Na oltar Domovine, tijekom ratnog puta bojevanja brigade, svoja tijela položilo je 48 hrvatskih vitezova (od kojih su trojica iz 100. brigade ZNG-a/HV-a), jedan se vodi među nestalima, a 211 ih je ranjeno.

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Stjepan Mesić, 22. svibnja 2006., u povodu 15. godišnjice OS RH, odlikovao je101. brigadu ZNG-a/HV-aOdličjem RED NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG za junački čin njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.

Za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Josipović, odličjem RED HRVATSKOG TROLISTA odlikovao je 1. samostalnu satniju Podsused i odličje osobno uručio 9. rujna 2010. na 20. obljetnicu osnutka Satnije.           

U II. dijelu: USPOMENA NA 101. BRIGADU ZNG-a/HV-a, na 117 stranica:

Objavljene su fotografije i životopisi poginulih pripadnika brigade; fotografije i opis spomenika, spomen obilježja, trgova, parkova i ulica – u spomen na pripadnike 101. brigade ZNG-a/HV-a.

Objavljena su znakovlja, odličja i priznanja, ratni bilteni i isječci iz tiskovina.

Prikazan je Multimedijalni kulturno-glazbeni projekt kao vrhunac ratnog kulturno-umjetničkog postignuća pripadnika brigade i brigada HV-a s kojima se borila protiv zajedničkog neprijatelja na bojišnicama RH, te je opisano obilježavanje obljetnica brigade, podjela odličja, osnivanje i djelovanje udruga i dr.

Monografiju su recenzirali: general zbora mr. sc. Josip Lucić, dr. sc. Davor Marijan i dr. sc. Ante Nazor, lektorirala Julija Barunčić Pletikosić, prof., a kazalo izradio Natko Martinić Jerčić, prof.

Kolumna d.o.o. pripremila je, a Grafički zavod Hrvatske tiskao u ograničenom broju primjeraka (1000 kom., zbog nedostatka financijskih sredstava). Zainteresiranima bit će dostupna i na www uhbdr – 101. br – susedgrad.

Bez financijske potpore grada Zagreba – Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, Hrvatskog memorijalno – dokumentacijskog centra Domovinskog rata i Metalminerala iz Zagreba ne bi bilo ovog povijesnog zapisa o junačkoj 101. brigadi ZNG-a/HV-a.

Svima koji su sudjelovali u pisanju te pridonijeli izdavanju Monografije veliko hvala.

Monografija je predstavljena u Zagrebu, 15. siječnja 2013., na Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, kojoj je nazočilo preko 400 sudionika: pripadnika brigade, članova obitelji poginulih, RVI, uzvanika i izaslanika predsjednika RH i Sabora RH, osobno ministar obrane gospodin Ante Kotromanović, izaslanika ministra branitelja i načelnika GS OS RH i dr. Sudionike nije spriječio niti snijeg (visine 68 cm), koji u toj količini u Zagrebu nije pao od 28.2.1895. (84 cm), a niti ih je smetalo stajanje zbog prepune dvorane.

Članovima Udruge HBDR-a 101. brigade Susedgrad, obiteljima poginulih nam suboraca, RVI 101. brigade s većim stupnjem oštećenja i obnašateljima dužnosti od zapovjednika brigade do zapovjednika satnija u 101. brigadi ZNG-a/HV-a preporučam da se što prije jave tajniku Udruge HBDR-a 101. brigade Susedgrad Stjepanu Balabandu, na e-mail: sbalaband@gmail.com ili na broj mob. 095 5423 346 i osiguraju – preuzmu svoj primjerak Monografije.

Izdavanjem monografije o 101. brigadi ZNG-a/HV-a, na inicijativu stožernog brigadira Joze Petraševića, ratnog zapovjednika brigade (od 1991. do 1997.) i bojnika Stjepana Bratkovića, predsjednika Udruge, ostvaren je projekt djelovanja Udruge HBDR-a 101. brigade Susedgrad i stvoren je trajni zapis za povijesno sjećanje i povijesnu znanost.

Monografija je povijesno vojno-stručno djelo i podloga za buduća povijesna istraživanja i preporučam je za čitanje svima, ne samo povjesničarima, a posebice vojnim osobama i mladima. Ona je spomen na junačka djela pripadnika 101. brigade ZNG-a/HV-a, jedne od prvih pričuvnih brigada ZNG-a u hrvatskim Oružanim snagama i prva zagrebačka, koju je GS HV-a nakon napadnog boja, koji je briljantno izvela preko rijeke Kupe kod Pokupskog, izvukao i uveo u boj na istočnoslavonsko bojište u vrijeme pada Vukovara.

Želja nam je da čitatelje, nakon što se upoznaju sa sadržajem, potakne na proučavanje, istraživanje i promicanje ostvarenih rezultata bojeva, koje je tijekom Domovinskog rata vodila 101. brigada ZNG-a/HV-a i njoj pridodana 1. samostalna satnija Podsused (prva u RH – osnovana 9. rujna 1990.) te adekvatno valorizira doprinos brigade hrvatskoj vojnoj tradiciji i hrvatskoj vojnoj povijesti.

I zato, posebice u spomen na četrdeset i devetoricu poginulih nam suboraca, neka ovo djelo ostane trajni zapis i spomen mladosti, ljudskoj krijeposti, odlučnosti i neizmjernoj ljubavi prema domovini – Republici Hrvatskoj, za čiju slobodu i neovisnost svoj obol dadoše i pripadnici 101. brigade ZNG-a/HV-a Susedgrad.

 

U Zagrebu, siječanj 2013.                                                               mr. sc. Tomislav Pavić, prof.

VRH