Programi

IZVADAK IZ PROGRAMA RADA – PROJEKATA UDRUGE

U ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge, članovi Udruge težište rada imati će na realizaciju:

1. Projekta snimanja dokumentarnog filma (u trajanju od cca 60 minuta), pod nazivom: ZAGREBAČKA 101. BRIGADA ZNG-A / HV-A  U DOMOVINSKOM RATU, a u povodu 25. obljetnice osnutka brigade.

2. Projekta sporta i kulture, pod nazivom: OD ZAGREBA, ZAPADNOSLAVONSKE POSAVINE, KUPE, ISTOČNOSLAVONSKE RAVNICE, VUKE I UNE DO POBJEDE - Projekt resocijalizacije i integracije branitelja kroz kulturna, sportska i (pri)povijesna druženja:

- Sport i rekreacija, prije svega  u boćanju, visećoj kuglani, elektroničkom pikadu, šahu i dr.
- Kulturna događanja i druženja branitelja,
- (Pri)povijesna druženja,
- Sjećanja na poginule branitelje zagrebačke 101. br ZNG-a/HV-a, obilazak i odavanje počasti na spomen obilježjima u mjestima njihove pogibije,
- Organizacija i obilježavanje važnijih obljetnica iz Domovinskog rata i državnih blagdana,
- Tradicionalno okupljanje i druženje branitelja, suradnika i drugih aktivista – okrugli stol, raščlamba djelovanja, Božićni domjenak i sl.
- Animiranje članstva i promidžba djelatnosti Udruge te informiranje javnosti putem pisanih izvješća i informacija, web-stranice Udruge i drugih medija.

3.Projekta poučavanja mladeži, pod nazivom: DOMOVINSKI RAT – P(R)OUČAVANJE MLADEŽI :

- Animiranje mladeži na p(r)oučavanje  Domovinskog rata,
- Predavanja u osnovnim školama: Zagrebačka 101. brigada ZNG-a / HV-a  u Domovinskom ratu,
- (Pri)povijesne radionice na terenu – ratnim  putem brigade,
- Večeri sjećanja u Zagrebu i u mjestima bojnih djelovanja brigade,
- Izbor, publiciranje i promoviranje najboljih radova o 101. brigadi ZNG-a/HV-a u Domovinskom ratu i dr.

 

Stupanj i kvaliteta realizacije programskih aktivnosti umnogome ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima Udruge.

VRH