Tijela Udruge

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposrednim odlučivanjem na Skupštini Udruge, a između sjednica Skupštine putem svojih izabranih predstavnika (s mandatom od 4 godine ili do opoziva odnosno razrješenja) u sljedećim tijelima Udruge (pogledajte čl. 24. i dalje Statuta Udruge):

Skupština Udruge

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge i najviše je tijelo upravljanja Udrugom.

Udrugu u pravnom prometu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge, kojega bira Skupština Udruge.

Predsjednik Udruge je Sergije Dražić.
Dopredsjednik Udruge je Ahmet Puškar.

Upravni odbor Udruge

U Upravni odbor na Skupštini 1. 3. 2017. izabrani su, s desna: Vladimir Šavor, Dragan Lončar, Željko Pulek, Ahmet Puškar (za dopredsjednika Udruge), Sergije Dražić (za predsjednika Udruge), Božidar Čebrajec, Nenad Momčilović, Ivan Šoštarić i Anđelko Vrbanović.

Nadzorni odbor Udruge

U Nadzorni odbor na Skupštini 1. 3. 2017. izabrani su, s desna: Stipo Brtan, Stipe Madunović (predsjednik) i nedostaje Dragan Dukmenić.

Stegovno povjerenstvo Udruge

U Stegovno povjerenstvo na Skupštini 1. 3. 2017. izabrani su, s desna: Stjepan Bratković (predsjednik), Siniša Ratković i nedostaje Ivan Cukina.

VRH