Novo rukovodstvo udruge

Izborna sjednica UHBDR-a 101. brigade ZNG-a/HV-a, Zagreb – Susedgrad, sukladno Statutu Udruge održana je 1. ožujka 2017. Skupština je u radnom dijelu pod predsjedanjem predsjednika Ahmeta Puškara razmotrila i s očitovanjem Nadzornog odbora Udruge usvojila: Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada Udruge (i tijela Udruge) za 2016. i Godišnje financijsko izvješće Udruge za 2016. godinu. Financijsko izvješće u rokovima je predano Ministarstvu financija putem poslovnice FINA-e. Potom su poradi isteka mandata razriješeni predsjednik i dopredsjednik Udruge, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Stegovnog povjerenstva. U dijelu izborne sjednice Skupštine pod predsjedanjem Radnog predsjedništva (Tomislav Pavić, Tihomil Horvat i Branko Škrlec) provedeni su redovni izbori. Za predsjednika Udruge predložen je Sergije Dražić. Prije glasanja članovima Skupštine predstavio je Program djelovanja Udruge u narednom mandatnom razdoblju, koji je jednoglasno prihvaćen.

U novo Rukovodstvo Udruge u narednom mandatnom razdoblju od 4 godine izabrani su: Sergije Dražić – za predsjednika Udruge (ujedno i predsjednika Upravnog odbora), Ahmet Puškar – za dopredsjednika Udruge (ujedno i dopredsjednika Upravnog odbora). Za članove Upravnog odbora izabrani su: Božidar Čebrajec, Dragan Lončar, Nenad Momčilović, Željko Pulek, Vladimir Šavor, Ivan Šoštarić i Anđelko Vrbanović. U Nadzorni odbor: Stipo Brtan, Dragan Dukmenić i Stipe Madunović (predsjednik). U Stegovno povjerenstvo: Stjepan Bratković (predsjednik), Ivan Cukina i Siniša Ratković. U ime izabranih Sergije Dražić zahvalio je na ukazanom povjerenju sa zamolbom da očekuje snažnu podršku i sudjelovanje članova Udruge u realizaciji aktivnosti i programa Udruge.

Skupština je posebnom odlukom Ahmeta Puškara, dosadašnjeg predsjednika Udruge, razriješila ovlasti zastupanja i predstavljanja Udruge, a Sergija Dražića, novoizabranog predsjednika Udruge imenovala odgovornom osobom za zastupanje i predstavljanje Udruge hrvatskih banitelja Domovinskog rata 101. brigade ZNG-a/HV-a, Zagreb-Susedgrad s nadnevkom 1. ožujka 2017.

Na osobni zahtjev Skupština je Stjepana Balabanda razriješila dužnosti likvidatora Udruge, a Darka Spasojevića, člana Udruge, imenovala novim likvidatorom Udruge s nadnevkom 1. ožujka 2017. Na osnovi Odluka Skupštine Udruge, Gradski ured Grada Zagreba za opću upravu 13. travnja 2017., donio je Rješenje kojim se odobrava upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje te upis likvidatora UHBDR-a 101. br ZNG-a/HV-a, Zagreb – Susedgrad u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 21007052.

Skupština Udruge donijela je Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan Udruge za 2017. godinu. Njihovo izvršenje ovisit će o redovitoj uplati članarine i od financijske potpore projekata Udruge.

VRH