Završeno snimanje filma o 101.brigadi

U tijeku je završna faza realizacije projekta ZAGREBAČKA 101. BRIGADA ZNG-a / HV-a  U DOMOVINSKOM  RATU  -  dokumentarni film u trajanju od cca 60 min., (nastavak projekta započetog u 2015. god.), kojega vodi Tomislav Pavić. Snimanje filma (produkcijski dio) završeno je snimanjem sugovornika. U tijeku je postprodukcija, završna faza u video produkciji. Prikupljeni i snimljeni videomaterijal se editira, obrađuje, montira, ugrađuju se zvučni efekti i grafički obrađuje prema pravilima filmske struke. Sve zajedno spaja se u radnu verziju filma. Po završetku, planiramo do konca godine na zatvorenoj projekciji, radnu verziju filma prikazati Vrijednom sudu, kojega čine svi sugovornici filma, zapovjednici brigade, zapovjednici bojni, predstavnici znanstveno-stručnih institucija i sponzora. Nakon prikupljenog mišljenja pristupit će se izradi konačne verzije filma, ovisno o financijskim sredstvima Udruge.

U 2016. projekt film realiziramo uz financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Vijeća MO  Stenjevec – jug, Vijeća MO Perjavica – Borčec i Vijeća MO Vrapče – centar.

VRH